Lugupeetud lapsevanem

Teie laps Vincent Veike sooritas edukalt
sisseastumiskatsed ja on arvatud inglise keele klassi nimekirja.

Tema katsetel saadud tulemused on järgnevad:
1. Lugemisoskus – 5p, maksimum – 5p
2. Teksti mõistmis- ja edastamisoskus – 5p, maksimum – 5p
3. Kirjutamisoskus – 4p, maksimum – 5p
4. Matemaatika – 7p, maksimum – 7p
5. Loogika – 3p, maksimum – 3p
6. Nägemismälu – 5p, maksimum – 5p
7. Kuulmismälu – 5p, maksimum – 5p
8. Inglise keel – 15p, maksimum – 15p

Üldsumma 49 punkti, maksimum 50 punkti.

Tallinna 21. Kool

Write A Comment